Privacy Verklaring

Privacyverklaring NATURE’S SPECIALTIES
Privacyverklaring Nature’s Specialties
 
Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Nature’s Specialties en Djoelz hierna genoemd NS. 
 
Via de website https://www.naturesspecialties.nl van NS worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemer(s) en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website zouden kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. 
 
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring door te lezen.
 
Deze privacyverklaring dateert van 17 mei 2018.
 
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden door ons op verschillende manieren verzameld. Zo kunt u bijvoorbeeld via onze website artikelen bestellen, waarbij wij u vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling af te ronden.
 
Daarnaast kunt u een account aanmaken op onze website, om inzicht in uw bestellingen te verkrijgen. Ook bij het bekijken van onze website op verschillende apparaten zoals een smartphone, een tablet, of een computer, e.d. worden er persoonsgegevens verzameld. 
Verder is het mogelijk dat u ons benadert met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefonisch. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om de vraag of klacht te behandelen. 
 
Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Instagram), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam zodat wij op uw bericht kunnen reageren. 
Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken (mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld een bestelling te plaatsen of door het aanmaken van een account):
 

 • Naam en Voorna(a)m(en);
 • Geslacht;
 • (factuur)Adres;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Kvk nummer
 • BTW nummer
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt (bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software;
 • Uw surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en tijd van uw bezoek op onze website;
 • Betaalgegevens;
 • Aankoopgeschiedenis;
 • Inloggegevens van uw account.

 
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 

 • om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
 • om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven en/of post. Hiervoor zullen we eerst toestemming vragen;
 • om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van NS en websites van derden op basis van uw interesses en uw (online) aankoopgeschiedenis;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om (op individueel niveau) onze website, locatie, assortiment en onze dienstverlening zowel in op locatie in het magazijn, als online te verbeteren. 
 • We leggen camerabeelden op onze locatie vast voor de veiligheid van onze klanten, medewerker(s) en eigendommen. Maximaal bewaartermijn van 1 week, tenzij er sprake is van een incident. 

 
NS verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, toestemming of gerechtvaardigd belang.
 
Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een aankoop is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met NS een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal NS mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.
 
Bewaartermijnen
Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het doen van een aankoop voor eventuele analyse doeleinden en commerciële doeleinden zoals suggesties herhaalaankoop.
 
Verstrekking aan derden
NS zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.
 
Wanneer het product online gekocht is:

 • Postorderbedrijf, voor het bezorgen van uw order;
 • Hostingpartij van de website inclusief de developer;
 • Betaalprovider, voor het verzorgen van betalingen en terugbetalingen;
 • Reviewpartner, voor het uitnodigen van klanten voor een review van het gekochte product.

 
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
NS geeft Persoonsgegevens in beginsel niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte of internationale organisaties, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst. Mocht dit om andere redenen gebeuren, dan zal NS vaststellen of sprake is van een adequaatheidsbesluit in de zin van de toepasselijke regelgeving, en indien een dergelijk besluit er niet is, zal alleen sprake zijn van doorgeven van Persoonsgegevens indien er passende of geschikte waarborgen zijn. 
 
Nieuwsbrief
Wij kunnen, indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, per e-mail mogelijk onze nieuwsbrief toesturen. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen mocht u geen interesse meer hebben in onze nieuwsbrief. Ook kunt u ten alle tijden afmelding doorgeven via E-mail: info@djoelz.com
 
 
Profilering
Wij combineren uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om u de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van u aan elkaar te koppelen, zoals uw accountgegevens, uw aankoopgeschiedenis, maar ook uw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals uw computer, smartphone of tablet. 
 
Bij het verzamelen en combineren van uw gegevens maken we gebruik van cookies. Cookies maken het onder andere mogelijk om gepersonaliseerde aanbiedingen van NS op externe websites te tonen, dus op websites die niet van NS zijn. Wij kunnen aan de hand van cookies zien welke advertenties op externe websites aan u zijn getoond en of u ze hebt bekeken of niet. Wilt u meer weten over cookies? Lees dan onze cookieverklaring HIER
 
Cookies accepteren
Als u alle functionaliteiten op onze website wil gebruiken is het nodig dat u onze cookies accepteert. Bij uw eerste bezoek ziet u een venster waarmee u de cookies kunt accepteren. Dit doet u door de melding te sluiten of door verder te gaan op onze website.
 
Afmelden cookies
Wilt u onze cookies verwijderen of wilt u voorkomen dat cookies überhaupt op uw computer komen? Bekijk dan hier hoe uw cookies uitschakelt in Internet Explorer, Firefox, Safari en Google Chrome. 
 
Beveiliging persoonsgegevens
NS hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens worden via datadragers versleuteld;
 • Hantering van een goed wachtwoordenbeleid;
 • Het inrichten van autorisaties;
 • Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van NS of onder adequate beveiliging worden gehost bij leveranciers waarmee NS een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
 • Het is mogelijk om ten alle tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
 • Het is mogelijk om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen;

 
SSL
NS maakt gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (het Secure Socket Layer – Protocol) voor de website tijdens het bestelproces en alle contactformulieren. 
 
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan u deze ten alle tijde wijzigen in uw account. U kunt inloggen in uw account om deze gegevens te wijzigen. Ook kunt u via de E-mail terecht indien u inzage wenst in de gegevens die NS van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.
 
Heeft u nog vragen over het privacybeleid van NS dan kunt u per E-mail contact opnemen met Nature’s Specialties via info@djoelz.com
 
Nature’s Specialties
Angelenweg 117C
5349 TG Oss
Telefoon: 0412-486093
 
Wanneer u contact opneemt streven wij ernaar om u binnen één werkdag reactie te geven.